Logistyka

Logistyka

Specjalnością firmy Grabowski Furniture Logistic (GFL) jest logistyka meblowa. Firma sięga po coraz to nowsze rozwiązania oraz koncepcje logistyczne, przy czym oferta jest stale rozwijana i dostosowywana do rosnących potrzeb rynku oraz wymogów jakościowych, czasowych i kosztowych. GFL oferuje swoim klientom największy na rynku wybór usług w zakresie łańcuchów dostaw, które utrzymują w ciągłym ruchu kompleksowe potrzeby logistyczne partnerów biznesowych. GFL współpracuje z czołowymi polskimi i zagranicznymi producentami mebli, którym zależy na obniżaniu kosztów własnych i skoncentrowaniu się na innych działaniach przedsiębiorstwa oraz na uwalnianiu zasobów poprzez brak konieczności inwestycji w daną funkcję logistyczną. Realizacja wszystkich całościowych procesów logistycznych (typu end-to-end) jest wspierana przez najnowocześniejsze systemy informatyczne. Prawdziwym kluczem do sukcesu zawodowego jest motywacja do rozwoju wynikająca z pasji oraz doświadczenia!

Świadomość potrzeb rynku, indywidualne potrzeby klienta oraz radykalne know-how doprowadziły do wprowadzenia w roku 2010 innowacyjnej usługi w postaci Centrum Logistycznego Grabowski (CLG), z siedzibą w przygranicznych Słubicach (więcej). Projekt od początku został ukierunkowany na usługę cross-docking towaru produkowanego przede wszystkim w Polsce, a dostarczanego do klientów w Niemczech, Austrii i krajach BeNeLuxu, czemu służy optymalne położenie geograficzne CLG. Uwzględniając dynamiczną akcelerację rynku światowego, wzrost konkurencji oraz zmiany w definicji pojęcia jakości, wprowadzono następujące programy: 3PL, B2B oraz B2C.

3PL (Third Party Logistics), to metoda działania, w której jedną lub kilka funkcji logistycznych zleca się firmie trzeciej, dzięki czemu producent ma możliwość skoncentrowania się na innych działaniach przedsiębiorstwa. Zamiennie używa się określenia LSP (Logistics Service Provider), czyli operator logistyczny (więcej).

B2B (Business to Business), to oferta polegająca na dostarczaniu mebli od producentów do sklepów meblowych i magazynów na terenie Niemiec, krajów BeNeLuxu i Austrii. Program obejmuje organizację całego łańcucha logistycznego na trasie  producent – sklep/magazyn (więcej).

B2C (Business to Consumer), to program rozszerzający ofertę B2B, polegający na dostarczaniu mebli od producenta do klienta ostatecznego na terytorium Niemiec. Program opiera się na ścisłej współpracy z niemieckim partnerem dysponującym siecią dostaw bezpośrednich do klientów prywatnych (więcej).

Zapraszamy do współpracy!